Cầu thang ốp tường 35

5.980.000 VNĐ

 
Thang gác cao 3 - 3,5m
Bậc thép 14 x 40cm
 

Cầu thang gác ốp tường 40

8.960.000 VNĐ

 
Chiều cao từ 3.8 - 4m 
Bậc thang 14 x 40cm
 

Thang gác cửa đứng 25

8.180.000 VNĐ

 
Thang gác xép 2 - 2,8m
Bậc thép 10 x 40cm
 
Trang 1