Mới
Giàn giáo di động MD01

Giàn giáo di động MD01

999.000 VNĐ

dài 160 x rộng 29 x cao 113 cm 

Trọng lượng: 9,8 kg

Mới
Giàn giáo di động MD02-140

Giàn giáo di động MD02-140

1.199.000 VNĐ

dài 140 x rộng 25 x cao 103 cm  

Trọng lượng: 12,8 kg

Mới
Giàn giáo di động MD02-160

Giàn giáo di động MD02-160

1.290.000 VNĐ

 dài 160 x rộng 25 x cao 113 cm  

Trọng lượng: 13,8 kg

Mới
Giàn giáo di động MD03-140

Giàn giáo di động MD03-140

990.000 VNĐ

 dài 140 x rộng 37 x cao 70 - 113 cm
Trọng lượng: 18 kg
Mới
Giàn giáo di động MD03-160

Giàn giáo di động MD03-160

1.090.000 VNĐ

  dài 160 x rộng 37 x cao 80 - 113 cm
Trọng lượng: 19 kg
Trang 1