Mới
Giàn giáo di động MD01-120

Giàn giáo di động MD01-120

799.000 VNĐ

 dài 120 x rộng 29 x cao 113 cm 
Trọng lượng: 7,8 kg
Mới
Giàn giáo di động MD01-140

Giàn giáo di động MD01-140

899.000 VNĐ

  dài 140 x rộng 29 x cao 113 cm 
Trọng lượng: 8,8 kg
Mới
Giàn giáo di động MD01-160

Giàn giáo di động MD01-160

999.000 VNĐ

dài 160 x rộng 29 x cao 113 cm 

Trọng lượng: 9,8 kg

Mới
Giàn giáo di động MD02-140

Giàn giáo di động MD02-140

1.199.000 VNĐ

dài 140 x rộng 25 x cao 103 cm  

Trọng lượng: 12,8 kg

Mới
Giàn giáo di động MD02-160

Giàn giáo di động MD02-160

1.290.000 VNĐ

 dài 160 x rộng 25 x cao 113 cm  

Trọng lượng: 13,8 kg

Trang 1