Mới
Thang nhôm rút Nikita NKT-R54

Thang nhôm rút Nikita NKT-R54

2.750.000 VNĐ

  Max 5.4m - Rút gọn 1m
nặng 14 kg - 14 bậc - tải 150 kg
Mới
Thang nhôm rút Nikita NKT-R58

Thang nhôm rút Nikita NKT-R58

2.950.000 VNĐ

 Max 5.8m - Rút gọn 1.07m
nặng 15.8 kg - 15 bậc - tải 150 kg
Mới
Thang nhôm rút Nikita NKT-R62

Thang nhôm rút Nikita NKT-R62

3.250.000 VNĐ

 Max 6.2m - Rút gọn 1.1m
nặng 16.5 kg - 16 bậc - tải 150 kg
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

3.450.000 VNĐ

 Max 6.4m. chữ A  3.2m
nặng 21 kg - 16 bậc - tải 150 kg
 
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72

3.750.000 VNĐ

  Max 7.2m. chữ A  3.6m
nặng 24 kg - 18 bậc - tải 150 kg
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

4.050.000 VNĐ

 Max 8m. chữ A  4m
nặng 27 kg - 20 bậc - tải 150 kg
 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID38 có bánh xe

2.730.000 VNĐ

 Max 3.8m - chữ A 1.9m
có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID50 có bánh xe

3.090.000 VNĐ

   Max 5.0m. chữ A  2.5m
có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
 
 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID56 có bánh xe

3.180.000 VNĐ

  Max 5.6m. chữ A  2.8m
có bánh xe, chân phụ chống trượt - tải 150 kg
 
 

 

 
Trang 1