Mới
Thang nhôm gấp trượt đa năng AM03

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM03

1.469.000 VNĐ

 
Chữ A cao từ 88 cm - 141 cm
Chữ I cao từ 173 cm - 288 cm 
Mới
Thang nhôm gấp trượt đa năng AM04

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM04

1.669.000 VNĐ

 
Chữ A cao từ 115 cm - 195 cm
Chữ I cao từ 232 cm - 400 cm 
Mới
Thang nhôm gấp trượt đa năng AM05

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM05

2.169.000 VNĐ

 
Chữ A cao từ 141 cm - 248 cm
Chữ I cao từ 286 cm - 510 cm 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD03

2.189.000 VNĐ

 
Chữ A cao từ 1.02m - 1.6m
Chữ I cao từ 2.04m - 3.4m 
 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD04

2.389.000 VNĐ

 
 Chữ A cao từ 1.32m - 2.21m
Chữ I cao từ 2.65m - 4.47m 
 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD05

2.999.000 VNĐ

 
 Chữ A cao từ 1.62m - 3.12m
Chữ I cao từ 3.25m - 6.32m 
 
 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD06

3.399.000 VNĐ

 
 Chữ A cao từ 1.9m - 3.8m
Chữ I cao từ 4.2m - 7.3m 
 
 
Trang 1