Thang nhôm A đa năng NIK-AX03

1.650.000 VNĐ

 
 Chữ A cao từ 0.89m - 1.43m
Chữ I cao từ 1.78m - 2.88m 

Thang nhôm A đa năng NIK-AX04

1.870.000 VNĐ

 
 Chữ A cao từ 1.16m - 1.95m
Chữ I cao từ 2.32m - 4.02m 
 
 

Thang nhôm A đa năng NIK-AX05

2.200.000 VNĐ

 
Chữ A cao từ 1.41m - 2.47m
Chữ I cao từ 2.87m - 5.1m 
 
 
 
 
Trang 1