Thang ốp trần tự động

28.000.000 VNĐ

19.989.000 VNĐ

 Chiều cao từ: 2.5 - 3.8m
Tải trọng: 300 kg 
  Lên xuống tự động  
Khung nhôm, bậc nhôm
 

Thang nhôm gấp 4 khúc NKT-A408 & T408

4.389.000 VNĐ

3.689.000 VNĐ

  Đặt Hàng Trước  
Max: 9.5 m  -  Chữ A: 4.7m
Gấp gọn 2.5m
Tải trọng: 150kg

Thang nhôm rút Nikita NKT-TL620

2.809.000 VNĐ

2.289.000 VNĐ

Max: 6.2m  -  Rút gọn: 1.05m
Nặng: 15.4 kg  -  Tải: 150 kg
Số bậc: 16 bậc

Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 35

2.068.000 VNĐ

  Đặt Hàng Trước  
Chữ A: 3.5m - Duỗi thẳng: 7m 
Số bậc: 12 bậc - BH: 2 năm
 
 

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D303

858.000 VNĐ

529.000 VNĐ

Số bậc: -  Kích thước: 0.7m
Nặng: 2.8kg  -  Tải trọng: 150kg 
  Bậc Lớn  

Thang nhôm Keiwa R04

1.069.000 VNĐ

689.000 VNĐ

  Đặt Hàng Trước  
Kích thước: 1m  - Số bậc:
4
Nặng: 2.8 kg  -  Tải: 150 kg
-26%
Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D304

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D304

968.000 VNĐ

719.000 VNĐ

 Thang ghế  4 bậc = 0.9m
4kg - bậc lớn - tải 150kg 
 
 

Thang nhôm Keiwa R05

1.369.000 VNĐ

789.000 VNĐ

  Đặt Hàng Trước  
Kích thước: 
1.24m - Số bậc: 5
Nặng: 3.6kg - Tải: 150 kg

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D305

1.078.000 VNĐ

839.000 VNĐ

Số bậc: 5  -  Kích thước: 1.2m
Nặng: 5kg   -  Tải trọng: 150kg
  Bậc Lớn  

Thang nhôm Keiwa R06

1.669.000 VNĐ

889.000 VNĐ

  Đặt Hàng Trước  
Kích thước: 
1.47m - Số bậc: 6
Nặng: 4.4kg - Tải: 150 kg

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D306

1.188.000 VNĐ

939.000 VNĐ

Số bậc: 6  - Kích thước: 1.5m
Nặng: 6kg  -  Tải trọng: 150kg
  Bậc Lớn  
 

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D307

1.299.000 VNĐ

1.139.000 VNĐ

  Đặt Hàng Trước  
Số bậc:
 7  -  Kích thước: 1.7m
Nặng: 7kg  -  Tải trọng: 150kg
  Bậc Lớn  

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID38

2.239.000 VNĐ

1.779.000 VNĐ

  Có Bánh Xe, Chân Chống Trượt  
Max: 3.8m  -  Chữ A: 1.9m
 Tải: 150 kg  -  Nặng: 17.2 kg

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID44

2.509.000 VNĐ

2.079.000 VNĐ

  Có Bánh Xe, Chân Chống Trượt  
Max: 4.4m  -  Chữ A: 2.2m
 Tải: 150 kg  -  Nặng: 17.2 kg

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID50

2.789.000 VNĐ

2.379.000 VNĐ

  Có Bánh Xe, Chân Chống Trượt  
 Max: 5.0m  -  Chữ A: 2.5m
Tải: 150 kg  -  Số bậc: 16 bậc

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID56

3.036.000 VNĐ

2.679.000 VNĐ

  Có Bánh Xe, Chân Chống Trượt  
  Max: 5.6m  -  Chữ A: 2.8m
Tải: 150 kg  -  Nặng: 22 kg
 
 

 

 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID64

3.469.000 VNĐ

3.169.000 VNĐ

  Có Bánh Xe, Chân Chống Trượt  
  Max 6.4m  -  Chữ A: 3.2m
Tải: 150 kg
-20%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID72

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID72

4.250.000 VNĐ

3.379.000 VNĐ

  Có Bánh Xe, Chân Chống Trượt  
Max: 7.2m  -  Chữ A: 3.6m
Tải: 150 kg
-15%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID80

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID80

4.189.000 VNĐ

3.579.000 VNĐ

  Có Bánh Xe, Chân Chống Trượt  
 Max: 8m  -  Chữ A: 4m
Tải: 150 kg
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8