Cầu thang ốp tường 35

5.980.000 VNĐ

 
Thang gác cao 3 - 3,5m
Khung, bậc bằng thép
Tải trọng 300 kg
 

Thang gác cửa đứng 25

7.680.000 VNĐ

 
Thang gác xép 2 - 2,8m
Bậc thép 10 x 40cm
Tải trọng 300 kg
 

Cầu thang gác ốp trần

7.980.000 VNĐ

 

Chiều cao từ 3m - 3.5m

Khung thép, bậc thép

Tải trọng 300 kg


Cầu thang gác mái ốp trần

8.180.000 VNĐ

 
Chiều cao từ 3.5m - 3.8m

Khung thép, bậc thép

Tải trọng 300 kg

Cầu thang gác ốp tường 40

8.960.000 VNĐ

 
Chiều cao từ 3.8 - 4m 
Khung bậc bằng thép
Tải trọng 300 kg

Thang gác ốp trần bậc nhôm

9.990.000 VNĐ

 
Chiều cao 2.5m - 3.2m
Khung thép, bậc nhôm
Tải trọng 300 kg

Thang gác mái tự động

20.900.000 VNĐ

 
Lên xuống tự động 
Khung nhôm, bậc nhôm
Tải trọng 300 kg
Trang 1