Mới
Giàn giáo gấp gọn MD01-120

Giàn giáo gấp gọn MD01-120

799.000 VNĐ

 
DxR: 120x29 ; Cao 60 - 90cm 
Trọng lượng: 9 kg
 
Mới
Giàn giáo gấp MD01-140

Giàn giáo gấp MD01-140

899.000 VNĐ

 
DxR : 140x 29 ; Cao 70 -110 cm 
Trọng lượng: 10.5 kg
 
Mới
Giàn giáo di động MD01-160

Giàn giáo di động MD01-160

999.000 VNĐ

 
DxR: 160x 29 ; Cao 80 -125 cm 

Trọng lượng: 11.5 kg

 

Giàn giáo di động MD01-180

1.099.000 VNĐ

  
DxR 180 x  29 ; Cao 145 cm 
Trọng lượng: 12 kg

Giàn giáo gấp gọn MD01-200

1.290.000 VNĐ

 
DxR : 200x 29 ; Cao 155 cm 
Trọng lượng: 14 kg
 
Mới
Giàn giáo di động MD02-140

Giàn giáo di động MD02-140

1.199.000 VNĐ

 
DxR: 140x 25 ; Cao 70-110 cm 
Trọng lượng: 12,8 kg
 
Mới
Giàn giáo di động MD02-160

Giàn giáo di động MD02-160

1.290.000 VNĐ

 
DxR: 160x 25 ; Cao 80 - 130 cm 
Trọng lượng: 13,8 kg
 

Giàn giáo di động MD02-180

1.490.000 VNĐ

   
DxR 180 x 25 ; Cao 140 cm 

Trọng lượng: 14.5 kg

Giàn giáo di động MD02-200

1.690.000 VNĐ

  
DxR 200 x 25 ; Cao 100-160cm  

Trọng lượng: 15.5 kg

Giàn giáo gấp gọn MD03-140

990.000 VNĐ

 
DxR: 140x 29 ; Cao 70 - 110 cm
Trọng lượng: 10.5 kg
 

Giàn giáo gấp gọn MD03-160

1.090.000 VNĐ

 
 DxR: 160 x 29 ; Cao 85 - 125 cm
Trọng lượng: 11.5 kg

Giàn giáo xếp gọn MD03-180

1.190.000 VNĐ

   
DxR: 180x 29 ; Cao 90 - 145 cm
Trọng lượng: 12 kg
 

Giàn giáo xếp gọn MD03-200

1.290.000 VNĐ

  
DxR: 200x 29 ; Cao 95 - 155 cm
Trọng lượng: 14 kg
 

Giàn giáo gấp công trình

1.790.000 VNĐ

 
 DxR: 140x 70 ; Cao 150 cm 

TL: 23.5 kg (Giàn giáo + Mâm)

Trang 1