Giàn giáo di động MD02-140

1.089.000 VNĐ

 
DxR: 140x 25 ; Cao 70 -110 cm 
Trọng lượng: 12,8 kg
 

Giàn giáo di động MD02-160

1.199.000 VNĐ

 
DxR: 160x 25 ; Cao 80 - 125 cm 
Trọng lượng: 13,8 kg
 

Giàn giáo di động MD02-180

1.309.000 VNĐ

 
DxR 180 x 25 ; Cao 148 cm 

Trọng lượng: 14.5 kg

Giàn giáo di động MD02-200

1.419.000 VNĐ

  
DxR 200 x 25 ; Cao 100-155cm  

Trọng lượng: 15.5 kg

Giàn giáo di động MD02-200 + Nối dài

1.919.000 VNĐ

  
DxR 200 x 25 ; Cao 100-225cm  

Trọng lượng: 22.5 kg

Giàn giáo gấp gọn MD03-120

935.000 VNĐ

  
DxR: 120x29 ; Cao 60 - 90cm 
Trọng lượng: 9 kg
 

Giàn giáo gấp gọn MD03-140

1.045.000 VNĐ

 
DxR: 140x 29 ; Cao 70 - 110 cm
Trọng lượng: 10.5 kg
 

Giàn giáo gấp gọn MD03-160

1.155.000 VNĐ

 
 DxR: 160 x 29 ; Cao 85 - 120 cm
Trọng lượng: 11.5 kg

Giàn giáo xếp gọn MD03-180

1.265.000 VNĐ

    
DxR: 180x 29 ; Cao 90 - 130cm
Trọng lượng: 12 kg
 

Giàn giáo xếp gọn MD03-200

1.375.000 VNĐ

  
DxR: 200x 29 ; Cao 95 - 135 cm
Trọng lượng: 14 kg
 

Giàn giáo gấp công trình

1.790.000 VNĐ

 
 DxR: 140x 70 ; Cao 150 cm 

TL: 23.5 kg (Giàn giáo + Mâm)

Trang 1