Giường y tế đa chức năng NKT-DCN02

7.500.000 VNĐ

Giường nâng đầu và chân
  

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN03

8.360.000 VNĐ

Nâng đầu, chân và bô vệ sinh 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN04

9.999.000 VNĐ

Giường nâng hạ đầu, chân, lật mình, bô vệ sinh, gội đầu, cây truyền dịch

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN05

10.890.000 VNĐ

 Giường nâng hạ đầu, chân, lật mình, bô vệ sinh, cây truyền dịch, gội đầu

Giường bệnh tự động đa chức năng NKT-DCN16

16.890.000 VNĐ

Nâng hạ đầu, chân, lật mình, nâng đùi, ôm lưng, bô wc, cây truyền, gội đầu, điện + cơ
Trang 1