Giường y tế đa chức năng NKT-DCN02

7.500.000 VNĐ

6.399.000 VNĐ

  Nâng đầu và chân  

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN03

8.360.000 VNĐ

6.599.000 VNĐ

  Có bô vệ sinh  
 Nâng đầu và chân

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN04

9.999.000 VNĐ

8.699.000 VNĐ

  Lật người trái phải  
Nâng hạ đầu, chân
Có bô vệ sinh, gội đầu

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN05

10.890.000 VNĐ

8.399.000 VNĐ

  Có bô vệ sinh, gội đầu  
  Lật người trái phải
Nâng hạ đầu, chân
 

Giường bệnh tự động đa chức năng NKT-DCN16

16.890.000 VNĐ

14.890.000 VNĐ

  Điện + Cơ  
Nâng hạ đầu, chân
Lật người trái phải
Nâng đùi, ôm lưng
Có bô vệ sinh, gội đầu, 

Trang 1