Giường y tế 2 chức năng NKT-DCN02

7.348.000 VNĐ

Giường nâng đầu và chân
  

Giường y tế 3 chức năng NKT-DCN03

8.380.000 VNĐ

Nâng đầu, chân và bô vệ sinh 

Giường y tế 8 chức năng NKT-DCN04

11.550.000 VNĐ

8 chức năng: nâng hạ đầu, chân, lật mình, bô vệ sinh, gội đầu, cây truyền dịch

Giường y tế 8 chức năng NKT-DCN05

10.890.000 VNĐ

 8 chức năng: nâng hạ đầu, chân, lật mình, bô vệ sinh, cây truyền dịch, gội đầu

Giường bệnh tự động 11 chức năng NKT-DCN16

18.590.000 VNĐ

 11 chức năng: nâng hạ đầu, chân, lật mình, nâng đùi, ôm lưng, bô wc, cây truyền, gội đầu, điện + cơ
Trang 1