Thang nhôm Keiwa R03

939.000 VNĐ

559.000 VNĐ

  Siêu Sale Tháng 04  
Kích thước: 
0.76m - Số bậc: 3
Nặng: 2.2 kg - Tải: 150 kg

Thang nhôm Keiwa R04

1.069.000 VNĐ

689.000 VNĐ

  Siêu Sale Tháng 04  
Kích thước: 1m  - Số bậc:
4
Nặng: 2.8 kg  -  Tải: 150 kg

Thang nhôm Keiwa R05

1.369.000 VNĐ

789.000 VNĐ

  Siêu Sale Tháng 04  
Kích thước: 
1.24m - Số bậc: 5
Nặng: 3.6kg - Tải: 150 kg

Thang nhôm Keiwa R06

1.669.000 VNĐ

889.000 VNĐ

  Siêu Sale Tháng 04  
Kích thước: 
1.47m - Số bậc: 6
Nặng: 4.4kg - Tải: 150 kg
Trang 1