Thang ghế đa năng TGF-04

1.120.000 VNĐ

GIÁ SAU THUẾ: 1.232.000
 
Thang ghế 4 bậc + giàn phơi
6 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 

Thang ghế đa năng TGF-05

1.260.000 VNĐ

 GIÁ SAU THUẾ: 1.386.000
 
Thang ghế 5 bậc + giàn phơi
7.4 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 

Thang ghế đa năng TGF-04C2

1.260.000 VNĐ

  GIÁ SAU THUẾ: 1.386.000

Thang ghế 4 bậc + giàn phơi
7 kg - bậc lớn -  tải 150kg

Thang ghế đa năng TGF-05C2

1.380.000 VNĐ

   GIÁ SAU THUẾ: 1.518.000

Thang 5 bậc + giàn phơi
8.2 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 

Thang nhôm Keiwa R03

720.000 VNĐ

  GIÁ SAU THUẾ: 792.000

Thang nhôm 3 bậc = 0.76m
nặng 2.2 kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R04

800.000 VNĐ

 GIÁ SAU THUẾ: 880.000
 
Thang nhôm 4 bậc = 1m
nặng 2.8 kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R05

900.000 VNĐ

   GIÁ SAU THUẾ: 990.000

Thang nhôm 5 bậc = 1.24m
nặng 3.6kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R06

990.000 VNĐ

 GIÁ SAU THUẾ: 1.089.000
 
Thang nhôm 6 bậc = 1.47m
nặng 4.4kg - tải 150 kg
 
Trang 1