Thang ghế đa năng TGF-04

1.232.000 VNĐ

 
Thang ghế 4 bậc + giàn phơi
6 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 

Thang ghế đa năng TGF-04C2

1.386.000 VNĐ


Thang ghế 4 bậc + giàn phơi
7 kg - bậc lớn -  tải 150kga ý bảo 

Thang ghế đa năng TGF-05

1.386.000 VNĐ

 
Thang ghế 5 bậc + giàn phơi
7.4 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 

Thang ghế đa năng TGF-05C2

1.518.000 VNĐ

   
Thang 5 bậc + giàn phơi
8.2 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 
Mới
Thang nhôm Nikita GT03

Thang nhôm Nikita GT03

792.000 VNĐ

 
Thang nhôm 3 bậc cao 62,5Cm
nặng 2.8 kg - tải 150 kg
 
Mới
Thang nhôm Nikita GT04

Thang nhôm Nikita GT04

880.000 VNĐ

 
Thang nhôm 4 bậc cao 83Cm
nặng 3.4 kg - tải 150 kg
 
Mới
Thang nhôm Nikita GT05

Thang nhôm Nikita GT05

990.000 VNĐ

 
Thang nhôm 5 bậc cao 104Cm
nặng 4.4 kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R03

789.000 VNĐ

  
Thang nhôm 3 bậc = 0.76m
nặng 2.2 kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R04

889.000 VNĐ

 
Thang nhôm 4 bậc = 1m
nặng 2.8 kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R05

990.000 VNĐ

 
Thang nhôm 5 bậc = 1.24m
nặng 3.6kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R06

1.089.000 VNĐ

  
Thang nhôm 6 bậc = 1.47m
nặng 4.4kg - tải 150 kg
 
Trang 1