Thang ghế gia đình INOX Nikita NKT-N203

858.000 VNĐ

589.000 VNĐ

 
 Thang inox 3 bậc = 0.7 m
3.8 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 

Thang ghế INOX Nikita NKT-N204

968.000 VNĐ

719.000 VNĐ

 
Thang inox 4 bậc = 0.9 m
5 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 
 

Thang ghế INOX 5 bậc Nikita NKT-N205

1.078.000 VNĐ

839.000 VNĐ

 
Thang inox  5 bậc = 1.2m
6kg - bản rộng - tải 150kg
 

Thang ghế INOX Nikita NKT-N206

1.188.000 VNĐ

939.000 VNĐ

 
Thang inox 6 bậc = 1.5 m
7kg - bản rộng - tải 150kg
 

Thang ghế INOX Nikita NKT-N207

1.298.000 VNĐ

1.069.000 VNĐ

 
  Thang inox 7 bậc = 1.7 m
8 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 
Trang 1