Mới
Thang ghế nhôm Nikita NKT-BT06

Thang ghế nhôm Nikita NKT-BT06

1.430.000 VNĐ

1.239.000 VNĐ


 
Số bậc: 6  -  Kích thước: 1.96m
Nặng: 8 kg  -  Tải: 150 kg
 

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D303

858.000 VNĐ

589.000 VNĐ

 
Số bậc: -  Kích thước: 0.7m
Nặng: 2.8kg  -  Tải trọng: 150kg 
Bậc lớn

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D304

968.000 VNĐ

719.000 VNĐ

 
Thang ghế  4 bậc = 0.9m
4kg - bậc lớn - tải 150kg 
 
 

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D305

1.078.000 VNĐ

839.000 VNĐ

 
Số bậc: 5  -  Kích thước: 1.2m
Nặng: 5kg   -  Tải trọng: 150kg
Bậc lớn

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D306

1.188.000 VNĐ

939.000 VNĐ

 
Số bậc: 6  - Kích thước: 1.5m
Nặng: 6kg  -  Tải trọng: 150kg
Bậc lớn
 

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D307

1.299.000 VNĐ

1.139.000 VNĐ

 
Số bậc: 7  -  Kích thước: 1.7m
Nặng: 7kg  -  Tải trọng: 150kg
Bậc lớn
Trang 1