Mới
Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita T43XD

Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita T43XD

1.760.000 VNĐ

 
Max 3.6 m. chữ A  1.8m
Gấp gọn 1m. Tải 150 kg 
 
Mới
Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita T44XD

Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita T44XD

1.980.000 VNĐ

  
Max 4.7 m. chữ A  2.3m
Gấp gọn 1.27m. Tải 150 kg 
 
Mới
Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita T44XN

Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita T44XN

1.980.000 VNĐ

  
Max 4.7 m. chữ A  2.3m
Gấp gọn 1.27m. Tải 150 kg 
 

Thang nhôm gấp 4 khúc NIK34A & NIK34

1.419.000 VNĐ

  
Max 3.7 m. chữ A  1.8m 
Gấp gọn 1.0m. Tải 150 kg 
 

 

Thang gấp đa năng -Thang gấp 4 - NIK44A & NIK44

1.639.000 VNĐ

 
Max 4.7 m. chữ A  2.3m
Gấp gọn 1.28 m. Tải 150 kg
 

Thang nhôm gấp đa năng NIK54A & NIK54

1.903.000 VNĐ

 
Max 5.8 m. chữ A  2.9m
Gấp gọn 1.5m. Tải 150 kg
 

Thang nhôm gấp 4 khúc NIK64A & NIK64

2.673.000 VNĐ

  
Max 6.9 m. chữ A  3.5m
Gấp gọn 1.8m. Tải 150 kg 
 

Thang nhôm gấp 4 khúc NIK74A & NIK74

3.223.000 VNĐ

  
Max 8.0 m. chữ A  4.0m
Gấp gọn 2.0m. Tải 150 kg 
 
 

Thang nhôm gấp 4 khúc NIK84A & NIK84

3.608.000 VNĐ

   
Max 9.5 m. chữ A  4.7m
Gấp gọn 2.5m. Tải 150 kg
 
Trang 1