Mới
Thang nhôm gấp trượt đa năng AM03

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM03

1.769.000 VNĐ

1.369.000 VNĐ

 
Chữ A cao từ: 88 cm - 141 cm
Chữ I cao từ: 173 cm - 288 cm 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM04

1.969.000 VNĐ

1.789.000 VNĐ

 
Chữ A cao từ: 115 cm - 195 cm
Chữ I cao từ: 232 cm - 400 cm 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM05

2.469.000 VNĐ

2.089.000 VNĐ

 
Chữ A cao từ: 141 cm - 248 cm
Chữ I cao từ: 286 cm - 510 cm 
Trang 1