Mới
Thang nhôm gấp trượt đa năng AM03

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM03

1.869.000 VNĐ

1.319.000 VNĐ

  Siêu Sale Tháng 07  
Chữ A cao từ: 88 cm - 141 cm
Chữ I cao từ: 173 cm - 288 cm 
 Cân Nặng: 9kg
 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM04

2.169.000 VNĐ

1.689.000 VNĐ

  Siêu Sale Tháng 07  
Chữ A cao từ: 115 cm - 195 cm
Chữ I cao từ: 232 cm - 400 cm
Cân Nặng: 10.7kg
 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AM05

2.569.000 VNĐ

2.019.000 VNĐ

  Siêu Sale Tháng 07   
Chữ A cao từ: 141 cm - 248 cm
Chữ I cao từ: 286 cm - 510 cm
Cân Nặng: 12.7kg
Trang 1