Thang nhôm gấp trượt đa năng AD03

2.569.000 VNĐ

1.989.000 VNĐ

  Siêu Sale Tháng 05  
Chữ A cao từ: 1.02m - 1.6m
Chữ I cao từ: 2.04m - 3.4m
Nặng: 12 kg

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD04

2.889.000 VNĐ

2.389.000 VNĐ

  Siêu Sale Tháng 05   
 Chữ A cao từ: 1.32m - 2.21m
Chữ I cao từ: 2.65m - 4.47m
Nặng: 12 kg

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD05

3.398.000 VNĐ

2.889.000 VNĐ

  Đặt Hàng Trước  
Chữ A cao từ: 1.62m - 3.12m
Chữ I cao từ: 3.25m - 6.32m
Nặng: 15 kg
 

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD06

3.889.000 VNĐ

3.399.000 VNĐ

  Đặt Hàng Trước  
Chữ A cao từ: 1.9m - 3.8m
Chữ I cao từ: 4.2m - 7.3m
Nặng17.2 kg
 
Trang 1