Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI32

1.839.000 VNĐ

1.459.000 VNĐ

Max: 3.2m  -  Chữ A:  1.6m
Rút gọn: 0.6m  -  Nặng11.3 kg

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI38

2.089.000 VNĐ

1.689.000 VNĐ

Max: 3.8m  -  Chữ A:  1.95m
Rút gọn: 0.9m  -  Nặng: 13 kg

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI44

2.289.000 VNĐ

1.939.000 VNĐ

Max: 4.4m  -  Chữ A:  2.2m
Rút gọn: 0.9m  -  Nặng: 15.6 kg

Thang nhôm rút chữ A Nikita NKT-AI50

2.639.000 VNĐ

2.289.000 VNĐ

Max: 5m  -  Chữ A:  2.56m
Rút gọn: 0.97m  -  Nặng: 17 kg 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI56

2.899.000 VNĐ

2.589.000 VNĐ

Max: 5.6m  -  Chữ A:  2.86m
Rút gọn: 0.98 -  Nặng: 19.5 kg
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

3.239.000 VNĐ

2.989.000 VNĐ

Max: 6.4m  -  Chữ A: 3.15m
Rút gọn: 0.97m  -  Nặng: 21 kg 
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72

3.539.000 VNĐ

3.189.000 VNĐ

Max: 7.2 -  Chữ A:  3.5m
Rút gọn: 1m  -  Nặng: 22.5 kg
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

3.999.000 VNĐ

3.389.000 VNĐ

Max: 8m  -  Chữ A:  3.9m
Rút gọn: 1m  -  Nặng: 23.7 kg 
Trang 1