Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI32

2.180.000 VNĐ

1.480.000 VNĐ

 
Max 3.2m. chữ A  1.6m
Rút gọn 0.6m, tải 150 kg
 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI38

2.580.000 VNĐ

1.680.000 VNĐ

 
Max 3.8m. chữ A  1.9m
Rút gọn 0.75m, tải 150 kg
 

 

Thang rút đa năng - Thang rút nhôm Nikita NKT-AI44

2.780.000 VNĐ

1.880.000 VNĐ

 
Max 4.4m. chữ A  2.2m
Rút gọn 0.85m, tải 150 kg
 

Thang rút chữ A - Thang rút gọn Nikita NKT-AI50

2.880.000 VNĐ

2.180.000 VNĐ

 
Max 5.0m. chữ A  2.5m
Rút gọn 0.95m, tải 150 kg
 
 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI56

2.950.000 VNĐ

2.480.000 VNĐ

 
Max 5.6m. chữ A  2.8m
Rút gọn 1.1m, tải 150 kg
 
 
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

3.180.000 VNĐ

 
 Max 6.4m. chữ A  3.2m
nặng 21 kg - 16 bậc - tải 150 kg
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72

3.380.000 VNĐ

 
 Max 7.2m. chữ A  3.6m
nặng 24 kg - 18 bậc - tải 150 kg
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

3.580.000 VNĐ

 
 Max 8m. chữ A  4m
nặng 27 kg - 20 bậc - tải 150 kg
 
Trang 1