Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID38

2.239.000 VNĐ

1.779.000 VNĐ

  Có Bánh Xe, Chân Chống Trượt  
Max: 3.8m  -  Chữ A: 1.9m
 Tải: 150 kg  -  Nặng: 17.2 kg

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID44

2.509.000 VNĐ

2.079.000 VNĐ

  Có Bánh Xe, Chân Chống Trượt  
Max: 4.4m  -  Chữ A: 2.2m
 Tải: 150 kg  -  Nặng: 17.2 kg

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID50

2.789.000 VNĐ

2.379.000 VNĐ

  Có Bánh Xe, Chân Chống Trượt  
Max: 5.0m  -  Chữ A: 2.5m
Tải: 150 kg  -  Số bậc: 16 bậc
Cân Nặng: 19.1kg
 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID56

3.036.000 VNĐ

2.679.000 VNĐ

  Có Bánh Xe, Chân Chống Trượt  
  Max: 5.6m  -  Chữ A: 2.8m
Tải: 150 kg  -  Nặng: 22 kg
 
 

 

 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID64

3.469.000 VNĐ

3.169.000 VNĐ

  Có Bánh Xe, Chân Chống Trượt  
Max 6.4m  -  Chữ A: 3.2m
Tải: 150 kg - Nặng: 23 kg
-20%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID72

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID72

4.250.000 VNĐ

3.379.000 VNĐ

  Có Bánh Xe, Chân Chống Trượt  
Max: 7.2m  -  Chữ A: 3.6m
Tải: 150 kg - Nặng: 24.5 kg
-15%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID80

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID80

4.189.000 VNĐ

3.579.000 VNĐ

  Có Bánh Xe, Chân Chống Trượt  
 Max: 8m  -  Chữ A: 4m
Tải: 150 kg - Nặng: 26.2kg
Trang 1