Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID38

2.239.000 VNĐ

1.889.000 VNĐ

 Có bánh xe, Chân Chống Trượt 
Max: 3.8m  -  Chữ A: 1.9m
 Tải: 150 kg  -  Nặng: 17.2 kg

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID44

2.509.000 VNĐ

2.189.000 VNĐ

Có bánh xe, Chân Chống Trượt
Max: 4.4m  -  Chữ A: 2.2m
 Tải: 150 kg  -  Nặng: 17.2 kg

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID50

2.789.000 VNĐ

2.489.000 VNĐ

Có bánh xe, Chân Chống Trượt
 Max: 5.0m  -  Chữ A: 2.5m
Tải: 150 kg  -  Số bậc: 16 bậc

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID56

3.036.000 VNĐ

2.689.000 VNĐ

Có bánh xe, Chân Chống Trượt
  Max: 5.6m  -  Chữ A: 2.8m
Tải: 150 kg  -  Nặng: 22 kg
 
 

 

 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID64

3.469.000 VNĐ

3.259.000 VNĐ

 
Có bánh xe, Chân Chống Trượt
  Max 6.4m  -  Chữ A: 3.2m
Tải: 150 kg
-16%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID72

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID72

4.250.000 VNĐ

3.589.000 VNĐ

Có bánh xe, Chân Chống Trượt
 Max: 7.2m  -  Chữ A: 3.6m
Tải: 150 kg
-5%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID80

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID80

4.189.000 VNĐ

3.989.000 VNĐ

Có bánh xe, Chân Chống Trượt
 Max: 8m  -  Chữ A: 4m
Tải: 150 kg
Trang 1