Thang trượt cách điện bậc đứng nhôm NJS2

4.980.000 VNĐ

Thang sợi thủy tinh 
Chiều cao từ 5m - 6,8m

Thang chữ A cách điện

0 VNĐ

Đặt trước

Thang rút cách điện

0 VNĐ

Đặt trước

Thang gấp cách điện

0 VNĐ

Đặt trước

Thang trượt cách điện bậc đứng các-bon

7.980.000 VNĐ

Chịu được điện áp 35 KV
Chiều cao từ 5m - 7m
Trang 1