Cầu thang ốp tường

15.990.000 VNĐ

11.989.000 VNĐ

 
Thang gác cao từ 3m
Tải trọng 300 kg
 

Thang gác Lửng

15.990.000 VNĐ

12.989.000 VNĐ

 
Thang gác cao từ 3m
Bậc thép 10 x 40cm
 

Cầu thang gác ốp trần

15.990.000 VNĐ

12.989.000 VNĐ

 

Thang ốp trần cao từ 3m 

Tải trọng 300 kg


 

Thang ốp trần tự động

28.000.000 VNĐ

21.989.000 VNĐ

 
Lên xuống tự động 
Khung nhôm, bậc nhôm
 
Trang 1