Giàn giáo di động MD02-140

1.190.000 VNĐ

989.000 VNĐ

 
DxR: 140x 25 ; Cao 70 -104 cm 
Trọng lượng: 10,4 kg
 

Giàn giáo di động MD02-160

1.290.000 VNĐ

1.069.000 VNĐ

 
DxR: 160x 25 ; Cao 80 - 125 cm 
Trọng lượng: 10,5 kg
 

Giàn giáo di động MD02-180

1.390.000 VNĐ

1.169.000 VNĐ

 
DxR 180 x 25 ; Cao 90 - 136 Cm 

Trọng lượng: 11,5 kg

Giàn giáo di động MD02-200

1.490.000 VNĐ

1.269.000 VNĐ

  
D x R 200 x 25 ; Cao 100-145 Cm  

Trọng lượng: 12,7 Kg

Giàn giáo di động MD02-200 + Nối dài

1.919.000 VNĐ

  
DxR 200 x 25 ; Cao 100-225cm  

Trọng lượng: 22.5 kg

Giàn giáo gấp gọn MD03-120

990.000 VNĐ

  
DxR: 120x29 ; Cao 60 - 90cm 
Trọng lượng: 9 kg
 

Giàn giáo gấp gọn MD03-140

1.090.000 VNĐ

 
DxR: 140x 29 ; Cao 70 - 110 cm
Trọng lượng: 10.5 kg
 

Giàn giáo gấp gọn MD03-160

1.190.000 VNĐ

 
 DxR: 160 x 29 ; Cao 85 - 120 cm
Trọng lượng: 11.5 kg

Giàn giáo xếp gọn MD03-180

1.290.000 VNĐ

    
DxR: 180x 29 ; Cao 90 - 130cm
Trọng lượng: 12 kg
 

Giàn giáo xếp gọn MD03-200

1.390.000 VNĐ

  
DxR: 200x 29 ; Cao 95 - 135 cm
Trọng lượng: 14 kg
 
Trang 1