Thang nhôm Keiwa R03

939.000 VNĐ

639.000 VNĐ

  
Thang nhôm 3 bậc = 0.76m
nặng 2.2 kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R04

1.069.000 VNĐ

769.000 VNĐ

 
Thang nhôm 4 bậc = 1m
nặng 2.8 kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R05

1.369.000 VNĐ

869.000 VNĐ

 
Thang nhôm 5 bậc = 1.24m
nặng 3.6kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R06

1.669.000 VNĐ

969.000 VNĐ

  
Thang nhôm 6 bậc = 1.47m
nặng 4.4kg - tải 150 kg
 
Trang 1