Thang ghế gia đình INOX Nikita NKT-N203

858.000 VNĐ

589.000 VNĐ

 
Số bậc: 3  -  Kích thước: 0.7 m
Nặng: 3.8 kg  -  Tải trọng: 150kg
Bậc lớn 

Thang ghế INOX Nikita NKT-N204

968.000 VNĐ

719.000 VNĐ

 
Số bậc: 4  -  Kích thước: 0.9 m
Nặng: 5 kg  -  Tải trọng: 150kg
 Bậc lớn
 

Thang ghế INOX 5 bậc Nikita NKT-N205

1.078.000 VNĐ

839.000 VNĐ

 
Số bậc: 5  -  Kích thước: 1.2m
Nặng: 6kg  -  Tải trọng: 150kg
 Bản rộng

Thang ghế INOX Nikita NKT-N206

1.188.000 VNĐ

939.000 VNĐ

 
Số bậc: -  Kích thước: 1.5 m
Nặng: 7kg  -  Tải trọng: 150kg
Bản rộng

Thang ghế INOX Nikita NKT-N207

1.298.000 VNĐ

1.089.000 VNĐ

 
Số bậc: 7  -  Kích thước: 1.7 m
Nặng: 8 kg -  Tải trọng: 150kg
Bậc lớn
 
Trang 1